top of page

Co ma wspólnego giełda i inwestowanie w nieruchomości? Więcej, niż może się wydawać


Giełda i inwestowanie w nieruchomości
Giełda i inwestowanie w nieruchomości

Większość Polaków w nic nie inwestuje - co potwierdzają statystyki. Powodów bierności w tym obszarze można upatrywać zarówno w braku oszczędności pozwalających na swobodne inwestycje, jak i w nieposiadaniu odpowiedniej wiedzy. Ponadto pewne formy inwestowania wymagają znacznie większej ilości fachowej wiedzy niż inne - przykładowo inwestowanie na giełdzie. Tymczasem inwestowanie w papiery wartościowe na giełdzie i inwestowanie w nieruchomości (postrzegane jako znacznie łatwiejsze i mniej wymagające) mogą mieć sporo wspólnego.

 

Polacy boją się giełdy, a na inwestycje w nieruchomości często nie mają odpowiednich środków

 

Z raportu Assay Index 2022 wynika, że w 2022 r. tylko 6% badanych zainwestowało w akcje spółek na giełdzie. Niewiele więcej, bo 7% - w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego (TFI) czy w inne instrumenty finansowe (również 7%), przy czym można przypuszczać, że przynajmniej w części, grupy te pokrywają się ze sobą (zadano pytania wielokrotnego wyboru). Wynika z tego, że zaledwie niewiele ponad 7% badanych inwestuje na rynku finansowym.

 

Dlaczego inwestowanie w papiery wartościowe cieszy się aż tak niskim zainteresowaniem? Z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” wynika, że aż 2/3 respondentów przyznaje się do braku wystarczającej wiedzy w tym zakresie. 27% ankietowanych wykazuje strach przed ryzykiem, a 26% obawia się strat. Z kolei 19% zasłania się brakiem wystarczającego kapitału.

 

Dla wielu osób, które chcą inwestować, ale boją się grania na giełdzie, alternatywą może być inwestowanie w nieruchomości. O ile jednak strach przed ryzykiem czy brak wiedzy odgrywają w tym przypadku znacznie mniejszą rolę, o tyle wszystko może hamować… nieposiadanie odpowiednich środków. Co można zrobić w takiej sytuacji?

 

Najlepszym rozwiązaniem byłyby REIT-y, ale polscy inwestorzy muszą radzić sobie inaczej z uwagi na brak stosownych regulacji. Można oczywiście inwestować w REIT-y zagraniczne, ale wymaga to znalezienia odpowiedniego brokera oraz posiadania wiedzy w zakresie zagranicznych rynków.

 

Z uwagi na znaczne ograniczenia w zakresie możliwości inwestowania w REIT-y, obecnie inwestowanie w nieruchomości sprowadza się w większości przypadków do zakupu mieszkań i lokali użytkowych pod wynajem. Tym samym brakuje opcji dla osób z mniejszym kapitałem, które również chciałyby zainwestować w nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem byłyby REIT-y (funkcjonujące m.in. na Zachodzie oraz w Azji Południowo-Wschodniej), czyli spółki inwestujące w nieruchomości pod wynajem. Osoba prywatna, chcąc ulokować swoje środki, mogłaby po prostu kupić akcje takiej spółki - bez konieczności inwestowania całego posiadanego kapitału, bez konieczności zaciągania kredytu oraz bez angażowania się w samodzielny nadzór nad wynajmem. Niestety, w Polsce nadal nie stworzono odpowiednich ram prawnych dla REIT-ów.

 

Na szczęście są inne opcje. Przykładem może być zakup grupowy nieruchomości.


Zainteresowane osoby przystępują w tym celu do spółki celowej, która następnie nabywa nieruchomość (lub nieruchomości). Crowdinvesting nieruchomości pozwala tym samym na inwestycję osobom, które mają już pewne oszczędności (np. kilkadziesiąt tysięcy złotych), ale nie chcą lub nie mają możliwości samodzielnego zakupu mieszkania inwestycyjnego. Warto też zaznaczyć, że spółka celowa może zarówno nabyć nieruchomości pod wynajem, jak i z myślą o sprzedaży z zyskiem - inwestor po dokonaniu transakcji otrzymuje zwrot całości kapitału wraz z umówionym udziałem w zyskach albo cały kapitał wraz z zyskiem jest reinwestowany - w zależności od przyjętego modelu. Jako WG Holding pomagamy w zakupach grupowych niezależnie od celu ustalonego przez inwestorów - zarządzamy całym procesem inwestycyjnym, zapewniając bezpieczeństwo i profesjonalizm.

 

Inwestowanie na giełdzie i w nieruchomości można połączyć też w inny sposób

 

Warto wspomnieć o jeszcze jednej metodzie inwestowania - która do pewnego stopnia łączy i giełdę, i nieruchomości. Mowa o inwestowaniu w akcje deweloperów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych a także w prywatne emisje organizowane poza obrotem publicznym. Może to być ciekawa opcja dla osób, które obawiają się inwestowania w akcje spółek działających w nieznanych im obszarach, ale za to mają pewną wiedzę o rynku nieruchomości i chcą ją wykorzystać.

 

Do takiego kroku mogą również zachęcać doskonałe wyniki finansowe deweloperów notowanych na GPW: tylko po trzech pierwszych kwartałach 2023 r. zysk netto spółek mieszkaniowych notowanych na giełdzie urósł o ponad 8%. Warto zauważyć, że część spółek deweloperskich notowanych na giełdzie poprawiła w tym czasie swoje wyniki nawet kilkukrotnie.

 

Oczywiście w dużej mierze do bardzo dobrych wyników spółek deweloperskich notowanych na giełdzie przyczynił się program Bezpieczny Kredyt, który mocno podniósł popyt na nieruchomości - w tym również na te z rynku pierwotnego. W 2024 r. miejsce Bezpiecznego Kredytu zajmie program Mieszkanie na start, który również zakłada dopłaty do kredytu mieszkaniowego. Można się zatem spodziewać, że popyt na nieruchomości utrzyma się na wysokim poziomie - i to mimo tego, że nowy program ma wystartować dopiero w drugiej połowie roku.

 

W 2024 r. miejsce Bezpiecznego Kredytu zajmie program Mieszkanie na start, który również zakłada dopłaty do kredytu mieszkaniowego. Można się zatem spodziewać, że popyt na nieruchomości utrzyma się na wysokim poziomie - i to mimo tego, że nowy program ma wystartować dopiero w drugiej połowie roku.

Co z tego wynika?


Giełdy nie trzeba się bać - i wcale nie trzeba inwestować w spółki z różnych branż, których się nie rozumie. Do inwestowania na giełdzie można wykorzystać wiedzę posiadaną w zakresie rynku nieruchomości. Jeśli potrafi się przeczuwać trendy dotyczące popytu na mieszkania, to można również przewidzieć trend wzrostowy w sektorze spółek deweloperskich. Trzeba mieć jednak spore wyczucie i zrozumienie specyfiki inwestowania na giełdzie, gdzie dużą rolę odgrywa również kaprys nastrojów inwestycyjnych wśród dużych graczy. Odpływ kapitału z polskiej giełdy był przez wiele lat przyczyną stagnacji w wielu sektorach spółek notowanych na GPW. Obecnie sytuacja znacznie się poprawiła.


Jeśli jednak giełda nie jest dla kogoś optymalną formą inwestycji, a jednocześnie samodzielny zakup nieruchomości inwestycyjnej nie wchodzi w grę, dobrym rozwiązaniem może być udział w zakupie grupowym.

 

Jeśli chcesz być informowany o planowanych przez nas inwestycjach, zapisz się do newslettera na dole strony. Jeśli chcesz, aby indywidualnie zaplanować z Tobą inwestycje na rynku nieruchomości, wypełnij formularz kontaktowy - skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania.


Zespół WG Holding

Comments


Wojciech Gil WG Holding Wealth Management Family Office.png

Blog pod redakcją:

 

Wojciech Gil

Inwestor, przedsiębiorca,

współwłaściciel WG Holding sp. z o.o.

bottom of page