top of page

Jak optymalizować podatki dzięki uldze IP BoxZ tego artykułu dowiesz się, czy możesz płacić zaledwie 5% podatku dochodowego od wytworzonej przez siebie własności intelektualnej.


Koniecznie przeczytaj jeśli jesteś programistą, właścicielem firmy IT lub zarabiasz udzielając różnego rodzaju licencji do swojej własności intelektualnej.


Czym jest ulga IP Box?


Ulga IP Box (Innovation Box) została wprowadzona w w 2019 r. jako specjalna ulga dla firm czerpiących korzyści z praw własności intelektualnej. Jest to kolejne rozwiązanie, obok ulgi B+R, stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Ulga B+R rozliczana jest na etapie tworzenia własności intelektualnej i daje możliwość dodatkowych odliczeń od podstawy opodatkowania (nawet 150% kosztów), z kolei IP Box działa na etapie czerpania korzyści z wytworzonej własności intelektualnej poprzez wprowadzenie preferencyjnej stawki podatku: 5%.


Ulga IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej. Warto zauważyć, że ochronie prawnej podlegają wszelkie wytworzone własności intelektualne od momentu powstania i nie jest do tego konieczne zgłoszenie patentu. Z ulgi można zatem korzystać zupełnie niezależnie od formalnego zabezpieczenia swoich praw własności intelektualnej i przemysłowej.


Jakie korzyści płyną z rozliczenia ulgi IP Box?


Jeżeli firma w Polsce wytwarza własne prawo własności intelektualnej, wówczas zyski, które z niej płyną z tytułu sprzedaży, licencjonowania, dzierżawy itp., są opodatkowane stawką 5% (zarówno w podatku CIT i PIT).


Co ważne, do końca 2021 r. nie było możliwe korzystanie z ulgi B+R oraz ulgi IP Box jednocześnie. W tzw. Polskim Ładzie możliwe będzie łączenie obu ulg, co stanowi jedną z nielicznych dobrych zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu.


Jeśli chcesz sprawdzić, czy przysługuje Ci ulga IP Box i uzyskać pomoc w prawidłowym jej rozliczeniu, napisz do nas: biuro@wgholding.pl

bottom of page