top of page

Jest szansa na Polskie REIT-y. Nowy rząd otwarty na dyskusjęMimo że REIT-y (Real Estate Investment Trust) z powodzeniem funkcjonują w niektórych krajach Zachodu już od lat 60. XX wieku, czy nawet w niektórych państwach azjatyckich, to w Polsce wciąż nie zostały wprowadzone do porządku prawnego. Teraz jest jednak szansa, że się to zmieni – nowy rząd jest otwarty na dyskusję, co przyznało oficjalnie Ministerstwo Finansów.

 

Polskie REIT-y bardziej prawdopodobne niż wcześniej, ale na efekty przyjdzie jeszcze poczekać

 

O ile o mieszkaniach na wynajem i inwestowaniu w nieruchomości mówi się w Polsce sporo, o tyle sytuacja wygląda już inaczej, jeśli chodzi o REIT-y. Jest to niezrozumiałe szczególnie w momencie, gdy podaż nieruchomości w naszym kraju utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, natomiast popyt jest ogromny – i dodatkowo wzmacnia się go poprzez kolejne programy dopłat do kredytów hipotecznych.

 

Wprowadzenie REIT-ów do polskiego porządku prawnego mogłoby stworzyć atrakcyjną alternatywę dla wielu osób inwestujących obecnie w nieruchomości poprzez ich zakup. To z kolei najprawdopodobniej poskutkowałoby ustabilizowaniem sytuacji na rynku mieszkaniowym. Część inwestorów, zamiast kupować kolejne mieszkanie pod wynajem, zainwestowałaby w akcje spółek inwestujących w większe nieruchomości pod wynajem (całe budynki mieszkalne lub nieruchomości komercyjne), co spowodowałoby zwiększenie ilości mieszkań dostępnych dla zwykłego "Kowalskiego". REIT-y to zatem pozytywne rozwiązanie zarówno z punktu widzenia inwestorów, jak i kupujących w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych a także z punktu widzenia najemców.

 

Poprzednie ekipy rządzące nie były jednak szczerze zainteresowane wprowadzeniem polskich REIT-ów. Teoretycznie uchwalenie stosownych przepisów obiecywali m.in. politycy Zjednoczonej Prawicy, ale ostatecznie w poprzedniej kadencji parlamentu nie zostały podjęte stosowne kroki. Być może nowy rząd okaże się znacznie bardziej przychylny REIT-om w Polsce – takie wnioski można wyciągnąć ze słów ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

 

Ministerstwo Finansów zaangażuje się w dyskusję nad REIT-ami. Potrzeba jednak czegoś więcej

 

Podczas VIII Spotkania Liderów Branży Nieruchomości zorganizowanego pod koniec lutego przez „Rzeczpospolitą”, Domański stwierdził, że jego resort będzie aktywnie uczestniczyć w debacie na temat powstania oraz regulacji rynku REIT-ów. Minister finansów przyznał, że REIT-y są ważne zarówno z punktu widzenia rozwoju możliwości inwestycyjnych na polskiej giełdzie, jak i lokalnego rynku nieruchomości.

 

Wątek polskiej giełdy i możliwości inwestycyjnych pojawił się nieprzypadkowo – obecnie za ponad 90% wartości transakcji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych odpowiadają zagraniczne podmioty. I to one, a nie polscy inwestorzy realnie zarabiają na nieruchomościach komercyjnych. Jeśli polskie REIT-y inwestowałyby nie tylko w lokale mieszkaniowe, ale też komercyjne, mogłoby się to wreszcie zmienić. Uregulowanie REIT-ów w polskim prawie pozwoliłoby też na notowanie ich na GPW. To natomiast byłoby istotne z punktu widzenia indywidualnego inwestora. Dzięki temu zainteresowana osoba mogłaby nabyć bez przeszkód akcje polskiego funduszu – zamiast szukać możliwości inwestowania w REIT-y zagraniczne (co oczywiście jest możliwe, ale wymaga lepszej orientacji na rynku). Przekierowanie zainteresowania chociaż części inwestorów na REIT-y mogłoby z kolei pozytywnie wpłynąć na sytuację na rynku mieszkaniowym.

 

Otwartość ministra finansów na dyskusję o REIT-ach i przyznanie, że ich wprowadzenie do polskiego porządku prawnego jest potrzebne, należy oczywiście traktować jako krok naprzód. I o ile eksperci podkreślają, że termin wprowadzenia regulacji nie jest na ten moment tak bardzo istotny, o tyle branża nieruchomości chce zyskać pewność, że tym razem kolejna ekipa rządząca nie porzuci tematu REIT-ów.

 

REIT-y nie tylko pomogłyby Polakom inwestować, ale też przyczyniłyby się do stabilizacji rynku nieruchomości

 

Warto mieć na uwadze fakt, że wprowadzenie REIT-ów do polskiego porządku prawnego pozwoliłoby na swobodniejsze inwestowanie w nieruchomości tym osobom, które obecnie nie mają środków pozwalających im np. na zakup nieruchomości pod wynajem czy na sprzedaż z zyskiem. Dostępne są wprawdzie inne opcje – choćby zakup grupowy, jednak wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Jako WG Holding pomagamy w zakupach grupowych, zarządzając całym procesem inwestycyjnym i gwarantując bezpieczeństwo jego uczestnikom.

 

REIT-y mogłyby również przyczynić się do poprawy stabilności i płynności sektora rynku nieruchomości, co z kolei pozytywnie wpłynęłoby także na branżę budowlaną. Zalet wprowadzenia tego rodzaju funduszy inwestycyjnych do polskiego porządku prawnego jest zatem sporo – i choć będzie to wymagać pewnych nakładów pracy (zwłaszcza w zakresie dostosowania zasad funkcjonowania REIT-ów do polskich ram prawnych), to pozostaje mieć nadzieję, że tym razem rządzący nie wycofają się ze swoich obietnic.


Zespół WG Holding

Comments


Wojciech Gil WG Holding Wealth Management Family Office.png

Blog pod redakcją:

 

Wojciech Gil

Inwestor, przedsiębiorca,

współwłaściciel WG Holding sp. z o.o.

bottom of page