top of page

Sami jesteśmy inwestorami i przedsiębiorcami, dlatego wiemy, że dla Inwestorów liczy się odpowiednia stopa zwrotu, bezpieczeństwo oraz rzetelna obsługa całego procesu inwestycji. Dlatego zapewniamy naszym Inwestorom stuprocentowe zabezpieczenie na nieruchomościach oraz pełnimy rolę zarządzającego całym procesem inwestycyjnym.

Wyszukujemy odpowiednią nieruchomość do nabycia. Przeprowadzamy audyt techniczny i prawny.

Proponujemy optymalną formę prawną przeprowadzenia inwestycji. Inwestor nabywa pełną własność nieruchomości lub przystępuje do spółki celowej w przypadku zakupu grupowego.

W przypadku nieruchomości na sprzedaż zajmujemy się całym procesem,

a na koniec Inwestor otrzymuje zwrot całości kapitału wraz z umówionym udziałem w zyskach.

Przygotowujemy biznesplan dla danej inwestycji: analizę kosztów i spodziewanych przychodów.

Przeprowadzamy cały proces inwestycyjny oraz optymalizujemy nieruchomość pod kątem wynajmu lub sprzedaży.

W przypadku nieruchomości pod wynajem nasi partnerzy zapewniają kompleksowe zarządzanie najmem. Inwestor otrzymuje regularnie zyski z wynajmu nieruchomości bezpośrednio lub jako dywidendę ze spółki celowej.

bottom of page