top of page

Spółka Komandytowo-Akcyjna jako sposób na Nowy Ład?
Spółka Komandytowo-Akcyjna, zapomniana kilka lat temu - po tym jak uniemożliwiono odraczanie podatku do momentu wypłaty dywidendy, a tym bardziej, gdy została opodatkowana podatkiem CIT - znowu wraca do łask dzięki wchodzącemu właśnie w życie Polskiemu Ładowi.


W dużym skrócie: dzięki spółce komandytowo-akcyjnej, w której wspólnikami będą osoby fizyczne, możliwe jest płacenie od większości dochodów takiej spółki de facto jednokrotnego 19% podatku dochodowego: (1) bez składki zdrowotnej, (2) bez daniny solidarnościowej, oraz (3) bez żadnych innych składek na ZUS.


Dochód komplementariusza takiej spółki może być opodatkowany 19% podatkiem dochodowym PIT, od którego odlicza się podatek zapłacony w spółce (CIT). Jeżeli spółka płaci CIT 9%, to od wynagrodzenia komplementariusza odprowadza się 10% podatku. Jeśli spółka płaci 19% CIT, to od dochodu komplementariusza nie płaci się już w ogóle podatku.


Poniżej przedstawiamy szczegóły tego rodzaju konstrukcji.


1. Komplementariusz - opodatkowany 19% bez składki zdrowotnej i bez ZUS + odliczenie podatku zapłaconego w spółce


Odpowiednie skonstruowanie spółki komandytowo-akcyjnej pozwoli jej wspólnikowi (komplementariuszowi) płacić de facto jednokrotny podatek 19% bez konieczności płacenia składki zdrowotnej. Niestety dotyczy to wyłącznie wspólników będących osobami fizycznymi: jeśli jako komplementariusza wstawimy spółkę z o.o., to problem podwójnego opodatkowania lub składki zdrowotnej przy wypłatach ze spółki powróci na kolejnym etapie.2. Akcjonariusz - 19% podatek belki bez składki zdrowotnej i bez ZUS, ale podwójne opodatkowanie


Drugą kategorią wspólników, obok komplementariusza, jest akcjonariusz. Akcjonariusze w SKA opodatkowani są analogicznie jak w spółce akcyjnej: podatkiem od zysków kapitałowych wg stawki 19% od wypłacanej na ich rzecz dywidendy. Ponieważ dywidenda nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, w przypadku takiej formy wypłacenia zysku w spółce wystąpi podwójne opodatkowanie. Dlatego w Polskim Ładzie rekomendujemy skonstruowanie spółki komandytowo-akcyjnej w taki sposób, aby większą część zysku otrzymywał komplementariusz.


Z uwagi na obowiązywanie przepisów klauzuli o obejściu prawa podatkowego, tego rodzaju konstrukcja musi być ekonomicznie uzasadniona. Biorąc pod uwagę, że komplementariusz jest wspólnikiem, który zajmuje się prowadzeniem spraw spółki, możliwe jest uzasadnienie faktu, że otrzymuję dużą część zysku. Rekomendujemy jednak skonsultowanie tego rodzaju rozwiązania z doradcą podatkowym.3. Trudna do ograniczenia odpowiedzialność


Jak wskazano wyżej, aby skorzystać z optymalizacji składki zdrowotnej przy jednokrotnym opodatkowaniu podatkiem 19%, komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej musi być osoba fizyczna. Komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, a zatem w tej konstrukcji trudne jest ograniczenie odpowiedzialności wspólnika, który ma uzyskiwać ze spółki największy strumień dochodów i w praktyce najczęściej będzie to główny właściciel biznesu.4. Holding jako rozwiązanie


Z uwagi na odpowiedzialność komplementariusza, w przypadku bardziej ryzykownych przedsięwzięć, spółka komandytowo-akcyjna powinna być wykorzystana jako wehikuł do inwestowania, a konkretne przedsięwzięcia biznesowe powinny być realizowane poprzez celowe spółki z o.o., odpowiednio ułożone w holdingu ze spółką komandytowo-akcyjną, jako „spółką matką”.


Wówczas możliwe będzie wypłacanie dywidendy do „spółki matki” na zwolnieniu z opodatkowania od dywidendy (zwolnienie dla spółek holdingowych), korzystanie z optymalizacji podatkowej na poziomie spółki komandytowo-akcyjnej oraz ochrona majątku właściciela biznesu z uwagi na to, że spółka holdingowa - w której komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem - nie będzie prowadziła żadnych działań operacyjnych (będzie wyłączni zarządzała holdingiem jako head office).5. Czy to dobre rozwiązanie dla deweloperów?


Deweloperzy często prowadzą kilka inwestycji na raz lub w niedalekich odstępach czasu po sobie, a każda nowa inwestycja niesie za sobą nowe ryzyka i nowy 5-letni okres rękojmi. Dlatego deweloperzy często decydują się na prowadzenie każdej inwestycji na osobną spółkę celową i często wybierali do tej pory spółkę z o.o.


Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu deweloperów skutecznie od spółki z o.o. odstrasza składka zdrowotna od wynagrodzenia członków zarządu oraz opodatkowanie „ukrytej dywidendy” mające obowiązywać od 2023 r.


Wypłata dywidendy ze spółki z o.o. jest podwójnie opodatkowana, a różne „alternatywne” formy wypłacania pieniędzy ze spółki z o.o. stają się coraz uciążliwiej opodatkowane (składka zdrowotna, ZUS, danina solidarnościowa, w wkrótce zryczałtowany podatek od wydatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu / opodatkowanie ukrytej dywidendy) .

Dla najmniejszych deweloperów możliwe jest np. połączenie spółki z o.o. z jednoosobową działalnością gospodarczą i występowanie samemu jako podwykonawca swojej spółki z o.o. będąc opodatkowanym ryczałtem od usług budowlanych 5,5% od przychodu.


Dla większych podmiotów faktycznie korzystających z podwykonawców trudne będzie ekonomiczne uzasadnienie bycia jednoosobowym podwykonawcą swojej spółki z o.o. (należałoby wykazać, że samemu dysponuje się zasobami koniecznymi do przeprowadzenia budowy, co w przypadku większych inwestycji jest bardzo wątpliwe, a zatrudnianie pracowników w firmie opodatkowanej ryczałtem jest zupełnie nieopłacalne). Konieczne jest zatem znalezienie alternatywnego rozwiązania.


Rozwiązaniem może być stworzenie holdingu składającego się ze spółek celowych realizujących poszczególne inwestycje, których 100% właścicielem będzie spółka komandytowo-akcyjna. Taki holding może powstać nawet przy istnieniu tylko jednej spółki operacyjnej już przy pierwszej inwestycji. Postawienie spółki celowej pozwoli od samego początku zabezpieczyć prywatny majątek właściciela biznesu, a wypłata zysków do „spółki matki” będącej spółką komandytowo-akcyjną pozwoli zaoszczędzić na składce zdrowotnej 4,9% (lub 9%, które zapłaciłoby się od wynagrodzenia członka zarządu), dzięki wypłacie zysków na rzecz komplementariusza nieobjętego ZUS-em ani składką zdrowotną.6. Pozyskiwanie kapitału do spółki komandytowo-akcyjnej


Spółka komandytowo-akcyjna aby pozyskać kapitał (nawet od jedynego właściciela) musi dokonać emisji akcji. O ile spółkę zakłada jeden założyciel lub kilku wspólników, to stosunkowo łatwe jest zastosowanie zwolnienia takiej emisji z warunków przewidzianych dla emisji publicznych: sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum oraz skorzystania z profesjonalnego agenta emisji (zwykle biura maklerskiego).


Nawet mała spółka kilku wspólników musi dokonać dematerializacji akcji z pomocą biura maklerskiego. Dla małych spółek nie jest to duży koszt, wymaga jednak przygotowania odpowiedniej dokumentacji oraz podpisania umowy z biurem maklerskim.


Jeżeli zamierzasz korzystać z kapitału zewnętrznych inwestorów, koniecznie zapoznaj się z przepisami o Alternatywnych Spółkach Inwestycyjnych (ASI) oraz przepisami prawa bankowego w zakresie narażania kapitału osób fizycznych na ryzyko, ponieważ naruszenie tych przepisów wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami, łącznie z postępowaniem karnym i dotkliwymi karami finansowymi. Dotyczy to także zaciągania pożyczek od osób fizycznych przez przedsiębiorców i spółki zajmujące się inwestowaniem tych środków.


Zespół WG Consulting


コメント


Wojciech Gil WG Holding Wealth Management Family Office.png

Blog pod redakcją:

 

Wojciech Gil

Inwestor, przedsiębiorca,

współwłaściciel WG Holding sp. z o.o.

bottom of page